Affiliated Sr Secondary Schools Aizawl
Sl.No. Affiliation No. NAME OF SCHOOL ADDRESS Dt. of Affn.
1 AZL/HSS/01 Govt. Central HSS Venghlui, Aizawl 20.10.1998
2 AZL/HSS/02 Govt. Chaltlang HSS Chaltlang, Aizawl 20.10.1998
3 AZL/HSS/03 Govt. JL HSS Khatla, Aizawl 20.10.1998
4 AZL/HSS/04 Govt. K.M.HSS Dawrpui Vengthar, Aizawl 20.10.1998
5 AZL/HSS/05 Govt. Mizo HSS Chanmari, Aizawl 20.10.1998
6 AZL/HSS/06 Govt. Republic HSS Ramthar Veng, Azawl 20.10.1998
7 AZL/HSS/07 Govt. Saitual HSS Saitual 20.10.1998
8 AZL/HSS/08 St. Paul's HSS Tlangnuam, Aizawl 20.10.1998
9 AZL/HSS/09 Synod HSS Mission Vengthlang, Aizl. 20.10.1998
10 AZL/HSS/10 Govt. Zemabawk HSS Zemabawk 14.11.2000
11 AZL/HSS/11 Home Mission HSS Mc. Donald Hill, Azawl 06.09.2000
12 AZL/HSS/12 Modern Eng. HSS Dawrpui, Aizawl 14.11.2000
13 AZL/HSS/13 Oxford HSS Electric Veng, Aizawl 15.10.2012
14 AZL/HSS/14 Don Bosco HSS Bawngkawn, Aizawl 15.10.2012
15 AZL/HSS/15 Helen Lowry HSS 7th Day Tlang, Aizawl 20.11.2001
16 AZL/HSS/16 Public HSS Ramhlun Venglai, Aizawl 24.08.2010
17 AZL/HSS/17 Durtlang HSS Durtlang 15.09.2009
18 AZL/HSS/18 Govt. Mamawii HSS Mission Veng, Aizawl 28.09.2004
19 AZL/HSS/19 Dawrpui School of Science & Technology Dawrpui, Aizawl 19.10.2011
20 AZL/HSS/20 St. Salvius HSS Vaivakawn, Aizawl 18.08.2005
21 AZL/HSS/21 Zabanga HSS Aizawl Venglai, Azawl 13.10.2006
22 AZL/HSS/22 Darlawn HSS Darlawn 05.10.2007
23 AZL/HSS/23 L.R. HSS Khatla, Aizawl 14.08.2007
24 AZL/HSS/24 Oikos HSS Tuikhuahtlang, Aizawl 14.08.2007
25 AZL/HSS/25 Thingsulthliah HSS Thingsulthliah 06.09.2007
26 AZL/HSS/26 Greenland HSS Chaltlang, Aizawl 28.07.2008
27 AZL/HSS/28 Zohmun HSS Zohmun 09.08.2011
28 AZL/HSS/29 Rulchawm HSS Rulchawm 09.10.2013
29 AZL/HSS/31 Tlungvel HSS Tlungvel 18.09.2014
30 AZL/HSS/32 Staines Mem. School Chanmari, Aizawl 24.09.2014
31 AZL/HSS/33 Sihphir HSS Sihphir 01.10.2019
32 AZL/HSS/34 Sairang HSS Sairang 01.10.2019
33 AZL/HSS/35 Ratu HSS Ratu 01.10.2019
34 AZL/HSS/36 Mount Carmel School (HSS) Chaltlang, Aizawl 01.10.2019
35 AZL/HSS/37 Tuisualral HSS Tuisualram 10.12.2020
36 AZL/HSS/38 St. Joseph HSS Ramhlun North, Aizawl 09.08.2011